Mindconnect helps Bzzt become smartest in town

Mindconnect helps Bzzt become smartest in town
15 November, 2017 Ulrika Bohman

2.2-2

2017.11.15 Pressrelease: Mindconnect ska hjälpa Bzzt att bli smartast i stan (for English please scroll down)

Mindconnect och Bzzt har tecknat ett avtal om samarbete som ska göra Bzzt snabbare och effektivare. Så att Bzzt kan köra ännu fler resor, hämta upp och köra kunder snabbare och använda stadens begränsade utrymme på ett bättre sätt.

Förutom att hålla koll på hur fordonstrafiken flyter i städer, erbjuder Mindconnect skräddarsydda kart- och navigationstjänster som är enkla att anpassa till lokala behov och utvecklingen mot smarta städer. Bzzt är en spännande kund ur detta perspektiv. Taxi-podarna är eldrivna och behöver till exempel få restider som tar hänsyn till max hastigheten 45km/tim.

Bästa möjliga rutt varje dag

”I takt med att vi växer ökar behovet av att bli ännu smartare med hur vi använder fordonsflottan. Samarbetet med Mindconnect kommer att ge oss bättre ruttplanering och göra oss både snabbare och mer effektiva i Stockholmstrafiken. Det vinner både kunderna och staden på”, säger Sven Wolf på Bzzt.

“Bzzt är en drömkund för oss. Bzzt har alla komponenter av framtidens miljöriktiga transporter och behöver konfigurerbara kartor och fordonsspecifika tjänster. Med vår teknikplattform CityFlow besitter vi den unika möjligheten att tillgodose det behovet idag, för att Bzzt skall kunna guida sin fordonsflotta optimalt. Tillsammans vidareutvecklar vi varandras affärer”, säger Jonas Bohman på Mindconnect.

 

För mer information, kontakta:

Jonas Bohman, VD, Mindconnect

Tel: +46 736 59 08 07   Email: jonas.bohman@mindconnect.se

Om Mindconnect AB. Mindconnect erbjuder intelligenta transporttjänster via den egenutvecklade teknikplattformen CityFlowTM. Vi arbetar dagligen med Stockholmstrafiken, övervakar hur trafiken flyter och förutspår dess förväntade utveckling över dagen. CityFlowTM levererar effektiva färdvägar som undviker hinder i trafiken (trängsel, tillfälliga och planerade avstängningar) och tar samtidigt hänsyn till lokala företeelser så som dubbdäck.

 

2017.11.15 Pressrelease

Mindconnect helps Bzzt become smartest in town

Mindconnect, together with Bzzt, has signed a collaboration agreement that will make Bzzt faster and more efficient. This means more trips, quick pick-up and shorter travel-time for Bzzt customers. At the same time Bzzt can use the city’s limited space in a better way.

While keeping track of how traffic flows in cities Mindconnect offers tailored map and navigation services that are easy to adapt to local needs in the smart city context. Bzzt is an exciting customer from this perspective. The taxi pods are powered by electricity and require, for example, travel times that take into account the maximum speed of 45 km/h.

Best possible route every day

“As we grow, we need to become even smarter in the way we use the fleet. Cooperation with Mindconnect will provide us with better route planning and make us both faster and more efficient in the Stockholm traffic. It will benefit both customers and the city”, says Sven Wolf, CEO at Bzzt.

“Bzzt is a dream customer for us. Bzzt has all components of future vehicle fleets and require configurable maps and vehicle-specific services. With our CityFlow technology platform we have the unique opportunity to meet these requirements today and guide Bzzt fleet in an optimal way. Together we further develop our businesses and contribute to greener cities”, says Jonas Bohman, CEO at Mindconnect.