Kom fram i tid

Vi erbjuder en professionell inblick i trafikmönster och flöden

Ökad produktivitet

Låt oss ta hand om trafiken! Fokusera på att leverera.

Klimatsmart

Vi minskar transporters klimatpåverkan

Previous

Nästa

Hem

Mindconnects innovativa teknik möjliggör konkurrenskraftiga mobilitetslösningar

lbs_icon01_275

Vägled fordon med hänsyn till trafikläget, avstängda vägar och olyckor

Färdvägar

lbs_icon02_275

Identifiera närmaste resurs och få precisa restider

Närmaste fordon

lbs_icon03_275

Identifiera hur långt fordon når inom en viss tid

Fordons räckhåll

lbs_icon04_275

Optimera ordningen på upphämtningar och leveranser

Optimal leveransordning

lbs_icon05_275

Precis information för fastprisberäkningar

Dagsprofiler