Kom fram i tid

Vi erbjuder en professionell inblick i trafikmönster och flöden

Klimatsmart

Vi minskar transporters klimatpåverkan

Previous

Nästa

Hem

Mindconnect bidrar till att effektivisera fordonsparker genom att räkna ut hur trafiken flyter i realtid och därmed göra det möjligt att fatta bättre beslut om färdvägar.

Bud, Express & Distribution

Bud, Express & Distribution

Leverera i tid. Vi tar er runt stan snabbare genom att undvika bilköer och onödiga omvägar. Detta ger förare en lättare, säkrare och mer stressfri resa. Nyttjandegraden av fordonsparken ökar.

Persontransport

Persontransport

Passa tiderna. Navigera snabbt till upphämtningsplatsen. Undvik bilköer och ta passagerarna till sina destinationer på effektivaste sätt. Nyttjandegraden av fordonsparken ökar.

Service, Installation & Underhåll

Service, Installation & Underhåll

Mer tid hos kund. Mer pålitlig service genom ökad punktlighet. Vi hjälper er spara in på onödiga körsträckor och bränsle.

Säkerhet & Övervakning

Säkerhet & Övervakning

Svara snabbt på nödanrop. Respektera serviceavtal och undvik straffavgifter. Spara in på onödiga körsträckor och bränsle.